Håpets Festival 11. og 12. november

Håpets Festival har den store gleden av å ønske deg velkommen til en GRATIS Festival 11. og 12. november i Oslo Spektrum med Franklin Graham som hovedtaler. 

Oppdatert: (12.10.2017)


Franklin Graham, sønn av Billy Graham, taler i Håpets Festival.

Det er en stor glede at Billy Graham Evangelistic Association, på invitasjon fra kirkeledere i Norge, deltar i kampanjen Håpets Festival, med det mål for øye å dele de gode nyhetene om Jesus. 

Håpets Festival er i den sammenheng en unik mulighet til å stå sammen i dette store oppdraget om å gjøre Jesus kjent til Guds ære. 

Grunncellen i Billy Graham-organisasjonens arbeide i mer enn 50 år er «I am Andrew-metoden» (jeg er Andresas-metoden) der den enkelte får opplæring i å lede sin venn til Jesus. For kampanjer fungerer bare i den grad de knyttes opp mot det personlige engasjement.

Til nå har rundt 750 personer tatt «Jeg er Andreas-kurset». Det er enestående. Tar disse med seg én eller flere ikke-kristne venner, blir dette fantastisk.

Kampanjer må altså knyttes sammen med den personlige relasjonen til våre medmennesker i hverdagen. Da kan kampanjer bli det ekstra puffet for å ta et standpunkt for Jesus.

Selvfølgelig er den kontakten man har på tomannshånd med sine venner avgjørende for i neste omgang å ta dem med til kirken. Menigheten må bygge sin virksomhet rundt gode relasjoner med sine ikke-kristne venner.

Men det er ingen motsetning mellom å være vitne på tomannshånd og det å ta med seg sine venner til en stor happening i Spektrum der evangeliet blir presentert på en tillitsfull måte. Begge deler vil forsterke misjonsoppdraget.

I Bibelen leser vi om husmøter og storsamlinger. Begge deler er bibelsk. Men uten at en forbereder dette i bønn og systematisk arbeid, blir det fort et slag i lufta. Det er derfor det personlige engasjementet er avgjørende om man skal lykkes i Spektrum den 11. og 12. november med Franklin Graham som hovedtaler.  Vi har forresten de beste sanggrupper som The Afters, For King and Country, Lacey Sturm og vår egen David André Østby med band som deltar. På søndagen kommer også Hallgrim Berg og Erik Røine  og spiller munnharpe.

Dette blir virkelig kampanjedager!

Velkommen til Spektrum – ta gjerne med en ikke-kristen venn!

Sten Sørensen
Leder av hovedkomiteen
Håpets Festival

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif