Morten Fjell Rasmussen i MIFF:

Bløff med tall i Israel/Palestina-konflikt

Vi er overrasket over at palestinske myndigheter har så høy troverdighet i norske medier, tatt i betraktning at de tidligere har bløffet stort med tall, sier styreleder i Med Israel For Fred, DFEF-mannen Morten Fjell Rasmussen.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (11.8.2016)


Morten Fjell Rasmussen er styreleder i Med Israel For Fred. De søker å gi ut korrekt informasjon i Israel/Gaza-konflikten. I 2012 oversatte han den engelske boken Deception – på norsk, Dobbeltspill.

– Vi er klar over at krig medfører store lidelser og det er tragisk for den det rammer. Så når MIFF forsvarer Israel, glemmer vi heller ikke de menneskelige lidelsene som er involvert, særlig på palestinsk side, sier Morten Fjell Rasmussen, styreleder i Med Israel For Fred (MIFF). Morten er fri-venn og aktiv i Fløenkirken i Bergen. – Vår erfaring er at så lenge stridshandlingene pågår får man et svært tilsløret bilde av hva som egentlig skjer. Etter en stund blir det hele klarere, men da er ofte journalistene reist og kameraene skrudd av. Disse mer sannferdige opplysningene kommer derfor sjelden ut, forklarer Morten.

Tilsløret bilde

– Hva tror du det kan komme av at førsteinntrykket blir så skjevt etter din oppfatning?

– Det har med at mediene ofte velger å være mikrofonstativ for den palestinske siden. Ofte blir palestinsk propaganda presentert som fakta mens informasjon fra Israel er man skeptiske til. Mitt hovedpoeng er at mens krigen pågår, skapes et bilde av at Israel har gjort grusomheter. Hver gang ser vi at dette er propaganda. Når striden har lagt seg og man kan undersøke nøyere, er det helt andre fakta som kommer frem – men de blir ikke publisert.

– De fleste norske medier er skjønt enige i at Israel er den aggressive part i den pågående striden. Hvor får MIFF sin informasjon fra når dere mener noe annet?

– Vi tar ikke det som presenteres i de store norske mediene for god fisk. Vi er nøye med å innhente informasjon på egen hånd, ofte fra israelske nyhetsbyråer og nettaviser. En annen god kilde er den arabiske kanalen Al Jazeera . På vår nettside www.miff.no, har vi lagt ut en tabell hentet fra Al Jazeera om antall drepte i konflikten, navn, kjønn og alder, en nøye opptegnelse. Denne summen ligger langt ifra tallene norske medier presenterer, hentet fra palestinske helsemyndigheter – altså Hamas – forklarer Morten Rasmussen. Han trekker frem informasjonen om at 80 prosent av de drepte på palestinsk side er sivile, stort sett kvinner og barn. Vår graf hentet fra Al Jazeera viser at menn i stridsdyktig alder er sterkt overrepresentert blant de falne. Mer foruroligende er at blant drepte barn er gutter i sterk overvekt. Det kan avspeile at unge gutter brukes som barnesoldater, noe som fremkommer i israelske medier. I statistikken fremkommer de som sivile, drepte barn.

– Norske medier presenterer at 67 prosent av dødstallene i Gaza er sivile. Betviler du den informasjonen?

– Ja, helt klart. Dette er informasjon fra palestinske helsemyndigheter som altså er Hamas. Oversikten fra Al Jazeera, som alle kan lese på våre nettsider, viser noe helt annet. Vi er veldig overrasket over at palestinske myndigheter har så høy troverdighet i norske medier, tatt i betraktning at de tidligere har bløffet stort med tall.

Bruker millioner til terror

– Hva er deres budskap i denne krigen?

– Det er bemerkelsesverdig lite fokus på mengden raketter Hamas skyter inn over Israel. Men i denne krigen har faktisk Hamas’ raketter ikke vært hovedfokuset vårt. Hamas har brukt flere år på å bygge over 30 underjordiske tuneller inn i Israel kun med formål å unngå veisperringer og utøve terror. Det er interessant å merke seg at mediene stadig har presentert at Israel ikke tillater innførsel av betong og bygningsmaterialer til Gaza. Til bare én av Hamas’ terrortuneller har det gått med 350 lastebillass med betong og bygningsmaterialer til en verdi av tre millioner dollar (ca. 18 mill. kroner). Israel har avdekket og tilintetgjort 32 tuneller. Det er en mengde byggematerialer som kunne vært brukt til boliger, skoler og sykehus. Men Hamas har hatt helt andre målsettinger. Dette er ikke smuglertuneller – de går til Egypt – men angrepstuneller for å drive terror i Israel. Ifølge informasjon fra palestinske fanger i israelske fengsler ble planer om et gigantisk terrorangrep mot Israel avdekket. Det var angrepstunellenes hensikt.

– Ser MIFF noen som helst løsning på den pågående konflikten mellom Israel og Palestina?

– Skal det bli snakk om en varig løsning må i det minste palestinerne akseptere at jødene har rett til å ha en stat. Det er nok mange palestinere som mener det, men dessverre mener ikke de som har makt, dette.

– Har du tro på en varig våpenhvile mellom partene?

– Det ser ut som om Hamas vil bruke tiden med våpenhvile til å ruste opp til nytt slag. Så lenge de ikke kan akseptere en jødisk stat, er jeg redd de vil starte nye konflikter hele tiden. Derfor vil vi være «Med Israel For Fred» og bidra til at korrekte opplysninger kommer ut, ikke bare propaganda, avslutter styreleder for MIFF, Morten Rasmussen.

 

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif