Lederkonferansen´15, et paradigmeskifte?

Paradigmeskifte - et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (25.9.2015)Det var med stor glede og begeistring jeg reiste hjem fra Lederkonferansen`15 i Kristiansand. Sjeldent har jeg opplevd å delta på en konferanse hvor jeg i så stor grad som denne møtte smilende ansikt over alt. Etter hvert seminar og hver samling strømmet de 200 deltagerne ut fra plenumssalen og seminarrommene og så nærmest ut til å sveve på en sky. Lovordene fra alle jeg snakket med bestod kun av superlativer, både over maten, møtene og seminarene, og over rammen for konferansen. Hva er nøkkelen til denne suksessen?

Jeg tror at nøkkelen handler om nytenkning. Nytekning i forhold til rammen for konferansen. Til å årets konferanse hevet vi standarden på losji og mat til hotellstandard. Noen av de som valgte å utebli fra konferansen syntes sikkert at dette var ekstravagant, men sannheten er at prisen ikke var så mye dyrere enn hva det tidligere har kostet å delta på FLK, mens det man opplevde ved å komme til duk og dekket bord og vite at alle på hele hotellet var deltagere på konferansen, var en merverdi som lett kan rettferdiggjøre den ekstra kostanden. Kvalitet koster og både DFEF Ung og Misjons- og hjemmeutvalget ønsket å ta sin del av kostandene for konferansen for å heve kvaliteten. I bedriftsøkonomien kalles dette: «Utgifter til inntekst ervervelse.»

For DFEF som bevegelse var det også nytenkning i forhold til hvordan man bygger opp en konferanse. Tidligere har DFEF Ung og DFEF hatt hver sin konferanse som har nådd ut til forskjellige målgrupper. I år avholdt vi en konferanse som rettet seg til alle ledere i alle virkefelt i alle menigheter, uansett alder eller interesseområde. I løpet av konferansen kunne alle deltakere velge forskjellige spor og seminar som gav økt kompetanse og forståelse innenfor det arbeidet man er involvert i. Talere og seminarholdere var håndplukket fra øverste hylle på bakgrunn av kompetanse og erfaring innenfor de definerte tema, og alle seminarholdere og talere leverte i henhold til «bestilling».

I begynnelsen av planleggingen definerte hovedkomiteen en målsetting om at «alle deltakere skulle bli inspirert i forhold til de tjenester de står i.» Tilbakemeldingene etter konferansen viser at denne målsettingen ble oppfylt. Lydfolk ble inspirert av god lyd, musikere ble inspirert av de gode musikerne osv. Det var kvalitet i alle ledd.

Det største paradigmeskiftet tror jeg likevel ikke var selve konferansen, men effekten av konferansen i ettertid. Jeg tror vi vil se at DFEF som bevegelse, og lokale menigheter som selvstendige enheter, vil endre måte å tenke og virke på. Jeg tror at de menigheter som var representert med sine ledergrupper fikk den input og inspirasjon de trengte for å endre fokus fra innadrettet til utadrettet fokus. Jeg tror at historien vil vise at det er et FØR og et ETTER lederkonferanen`15, og da har vi lykkes.

Bjørn S. Olsen
Misjons- og hjemmesekretærPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif