Finn Kleppe 90 år

En av våre eldste forkynnere, evangelist Finn Kleppe, fylte 90 år lørdag 16. mai.


Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (22.5.2015)


Finn Kleppe fylte 90 år 16. mai. Foto: O.S.

Kleppe er født i Bergen som nest yngste barn til evangelist M.K. Kleppe og hustru Margit. Da var det heller ikke så unaturlig at han nærmest vokste opp i forsamlingen som den gang holdt til i Skostredet 17. Der tilbragte han sine barne- og ungdomsår sammen med sin gode venn og jevnaldrende, Edvin Andreassen.

Finn Kleppe fulgte kallet fra sin frelser og begynte å reise med evangeliet rundt 1950. Som forkynner deltok han blant annet som lærer på junior- og ungdomsleirer på flere av våre leirsteder.

 

En biltur med Finn Kleppe langs vestlandskysten kunne være en ren historiebok, hvor det kunne fortelles om hjem og småsteder hvor det hadde vært holdt møter, og hvor han hadde vært og forkynt evangeliet. Ikke bare på den kanten av landet, men videre nordover til Sogn og Fjordane og andre deler av landet. Ikke minst Finnmark lå Kleppe sterkt på hjertet og mange er de som gjennom hans besøk og virksomhet har fått høre evangeliet om Han som kan frelse.

I filmen «Predikanten» som kom for noen år siden og i det vesentlige handler om Finn Kleppes reiseliv, får vi et innblikk i hva det vil si å være reisepredikant i tidligere tider. Ikke noe luksusliv der alt går «på skinner». Men gleden ved å være en formidler av det glade budskap holder en oppe i vanskelige perioder.

Selv om den aktive reiseperioden tok slutt, var ikke det slutten på hans virksomhet. Utallige er de besøk han har foretatt på alders- og sykehjem, sykehus og hjemmebesøk, med oppmuntring og en hilsen fra Jesus, til mennesker som av en eller annen grunn har vært tilsidesatt eller har hatt det vanskelig på grunn av sykdom og andre forhold.

Inntil uhell og sykdom satte en stopper for det, har Finn Kleppe hatt sin faste plass i forsamlingen i Fløenbakken, der han trofast har vært med å dele av sin rike erfaring med Guds nåde.

Med denne noe forsinkede gratulasjon ønsker vi Guds rike velsignelse og styrke over Finn Kleppe i dagene som kommer.

For DFEF – Fløenkirken
Thore Nilsen

 

 

Bilde

Arbeidsmann: Finn Kleppe kunne ikke bare preke. I 1943 laget kunstneren Finn James Jansen et maleri hvor Finn Kleppe hogger ved. Det henger i stuen til Edith og Finn. Foto: Oddwin Solvoll.

 

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif