Et viktig arbeid for blinde og svaksynte

KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) gjør et viktig arbeid for mange mennesker, ved blant annet å arrangere turer og lage lydbøker og lydaviser.


Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (20.5.2015)


Bildet er fra da KABB arrangerte luftsportweekend. Blinde David Brüggeman fikk prøvefly et seilfly. Han styrte mesteparten av tiden alene. Foto: KABB.

– Ambisjonen er å legge til rette flere av de beste kristne bøkene, de beste artiklene i kristne publikasjoner og gjøre det meste og beste som skjer i Kristen-Norge mest mulig tilgjengelig for blinde og svaksynte, sier generalsekretær Ingvar Nevland. KABB er en av DFEFs samarbeidspartnere.

Det publiseres ca. 300 nye kristne bøker og publikasjoner årlig i Norge. I 2012 leste KABB inn 80 nye bøker og ikke mindre enn 172 utgaver av menighetsblader og andre publikasjoner som ble mangfoldiggjort på CD, storskrift eller punktskrift. Dette er et utvalg av bøker fra forskjellige forlag og til forskjellige målgrupper.

KABB har to opplagte målgrupper å nå fram til. Den ene er unge synshemmede som trenger litteratur tilrettelagt fra de er barn. De fleste lærer seg punktskrift som de gjerne benytter seg av ved siden av lydversjoner av bøker og publikasjoner. 

Den andre målgruppen er de som mister synet på grunn av alder og sykdom. De identifiserer seg kanskje mindre som synshemmede og er ikke alltid bevisste på at tilbudet KABB har, er for dem. Et eksempel er kvinnen som på telefon blir spurt om hun kan tenke seg å bli medlem i KABB, svarer: Nei, ikke nå, for nå ser jeg så dårlig.

Denne gruppen lærer seg sjelden punktskrift, men lydbøker er et godt alternativ som for mange gir et helt nytt innhold i hverdagen. I tillegg er det flere og flere lesehemmede som oppdager gleden ved å lytte til lydbøker. KABB bidrar gjerne til at også denne gruppen får et bedre tilbud av kristen litteratur.

Med KABB inn i framtiden

På tross eller på grunn av sine 80 år, har KABB beholdt sin vitalitet og sine ambisjoner. Aldri har KABB hatt større utvalg av utlånsbøker, antall nyinnleste bøker øker for hvert år og det er stor interesse for arrangement for synshemmede i alle aldere. Hvert år arrangeres det påskeleir og aktivitetsleir for unge synshemmede, barne- og familieleir og sommerstevne for voksne.

Fortsetter vi produksjonen av lydbøker i samme tempo som nå, vil lydbiblioteket utvikles med i underkant 1.000 nye lydbøker på ti år. KABB ser gjerne at dette tallet økes, og arbeider for at det skal realiseres ved å øke gaveinntekter og mer tilskudd fra Staten. Dette er et kontinuerlig arbeid. Om og om igjen må de gode nyhetene spres til de som har redusert syn eller sliter med å lese vanlige bøker. KABB vil gjerne videreutvikle muligheten til å gjøre livets gode nyheter og gode historier tilgjengelig for syns- og lesehemmede.

Lydbibelen

KABB har lest inn flere bibelutgaver på lyd. Den siste er Bibel2011 på bokmål. Planen videre er å lese inn den nynorske oversettelsen av Bibel2011 til både lyd og lage punktskriftsutgave. Lydbibelen selges både til synshemmede og til mange seende som gjerne vil ha med seg Bibelen på lyd, slik at de kan tilegne seg stoffet mens de kjører bil, spaserer eller av andre grunner har mulighet til å lytte, men ikke lese.

KABB holder til i Østfold og brukes av syns- og lesehemmede i hele landet.

Ingvar Nevland
Generalsekretær i KABB

 

 

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif