DFEF/NORAD i Swaziland:

Banebrytende arbeid mot vold

Staben som skal arbeide mot kjønnsbasert vold i Swaziland gjør en banebrytende innsats, mener NATICC-leder Thabani Ndlovu.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (20.3.2015)


NATICC-leder Thabani Ndlovo sammen med misjonær Per Arild Weiby og NATICC-staben, gjør en banebrytende innsats mot kjønnsbasert vold i Swaziland

Vi sitter på kontoret til NATICC-lederen Thabani Ndlovu. Han kommer opprinnelig fra Zimbabwe, men har slått seg ned i Swaziland. Når han smiler, og det gjør han mye, nesten gnistrer det i en kritthvit tanngard. Vi skal snakke om utfordringene NATICC-staben og GBV-prosjektet – om kjønnsbasert vold – står overfor.

Mindre vold

– Først og fremst må vi identifisere gapet mellom det ideelle og virkeligheten. Vi klarer nok aldri å oppnå det ideelle, det vil si et samfunn helt uten vold i hjemmene, men det bør bli langt bedre enn slik virkeligheten er i dag, sier han overbevisende.

Tørre tall viser at en av tre swaziere lever under alvorlig kjønnsbasert vold. Volden blir delt i fire kategorier: Psykisk, fysisk, økonomisk og seksuell vold.

– Prosjektet med Gender Based Violence, GBV, startet i januar 2012. De første månedene brukte vi til å definere oppgavene og ansette folk med de riktige egenskapene. I august 2012 startet vi å ta imot brukere. Til nå mottar vi 29 til 35 personer i måneden. Dette tallet regner vi med vil øke kraftig nå når prosjektet er offisielt åpnet.

Vi snakker sammen om hvordan man kan oppnå endring i forhold som er så tabubelagt og hovedsakelig skjer innenfor hjemmets fire vegger.

Banebrytende

– Vi må stå på to ben. Det ene er å hjelpe offeret i den situasjonen vedkommende er. Det kan være alt fra en enkel samtale til en stor rettssak. På det området har vi god kontakt med det lokale politi og advokater. Den andre satsingen er å hjelpe overgriperne, som regel landsbyens menn. I den sammenheng anvender vi ikke ordet overgriper. Vi sier heller at dere menn kan spille en viktig rolle i forbindelse med GBV. Denne type arbeid, mot kjønnsbasert vold, tror jeg aldri har vært utført før. Dette er banebrytende, sier Ndlovu.

– Vold skjer ofte i forbindelse med utbrudd av sinne. Er du ikke redd for at det sinnet skal kanaliseres til dine ansatte i NATICC?

– Jo, vi har fått noen alvorlige tilfeller hvor det kan ha vært farlig for våre arbeidere. Men vi er oppmerksomme på dette og har et godt samarbeid med politiet. Hittil har vi ikke gjort spesielle tryggingstiltak annet enn at vi ber Gud beskytte oss, smiler NATICC-lederen.

Bunner i fattigdom

– Har du avdekket noen spesiell grunn til volden?

– Svært ofte bunner krangel som ender med vold, i fattigdom. De som mangler ressurser til det viktigste, opplever oftest vold. Derfor har vi etablert Self Help Groups, SHG, selvhjelpsgrupper hvor kvinner kan styrkes, og lære av hverandre. Vi har også innledet samarbeid med organisasjonen World Vision som arbeider spesielt med å hjelpe kvinner å starte små bedrifter. Ved å samarbeide kan vi nå lenger der vi har samme mål, sier Thabani.

– Prosjektet er nystartet med norsk økonomisk hjelp. Hva skjer når den tar slutt?

– Det har vi tenkt på. Vi vil prøve å komme inn på statsbudsjettet. Nå var ikke mindre enn fire ministre her på åpningsdagen, med statsminister Dlamini i spissen. Helseministeren er fra vårt distrikt. Han tilhører denne menigheten. Derfor er vi optimister, men dette ligger noe fram i tid, smiler den glade NATICC-lederen Thabani Ndlovu.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif