Endring i ledelsen av Kratfskolen SBI.

Kjell Ohldieck er ansatt som ny rektor på Kraftskolen SBI.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (17.7.2014)


Reidar Gamst har vært rektor ved Kraftskolen SBI de siste 6 årene.
Reidar Gamst har meddelt styret for SSBI at han opplever at hans tid som rektor for Kraftskolen SBI er over, og har på det grunnlag sagt opp sin stilling. Reidar Gamst har vært ansatt ved skolen i 12 år, de siste 7 år som rektor. Styret for SSBI har ansatt Kjell Ohldieck som ny rektor på skolen.

Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif