Bønnekampanje for Sommertevnet 2014

"Denne uka skal vi ha fokus på Den Hellige Ånd. Vi er helt avhengig av Den Hellige Ånd for å få kraft og til å utrette Guds verk."


Oppdatert: (02.6.2014)Ta deg tid i løpet av uka til å be for sommerstevnet, nå er det bare en måned igjen. Denne uka skal vi ha fokus på Den Hellige Ånd. Vi er helt avhengig av Den Hellige Ånd for å få kraft og til å utrette Guds verk.  

«Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ‘Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den hellige ånd.» Ap.gj.11.15-16 

  • Be om at vi får en forventing at Den hellige Ånd skal komme over oss på Sommerstevnet.

  • Be om at talerne skal være helt samstemt med Den Hellige Ånd, at Han vil åpenbare seg gjennom dem og over folkene som hører på, akkurat som i den første tiden etter Den Hellige Ånd viste seg etter Jesu død. 

  • Be om ett sterkt nærvær av Den hellige Ånd.

  • Be også om enhet, at vi står sammen og har ærefrykt for Gud.

  • Be om at sommestevnet skal berøre mange liv og la flammen inni oss bli satt i brann for Gud. 

  • Be om at alle praktiske brikker blir lagt på plass nå den siste tiden, at de riktige personene blir spurt til de riktige tingene. 

 Takk for at vi kan stå sammen i bønn! Må Gud velsigner deg rikt tilbake. 

 Mvh

Kristin Berge (Betania Kristiansand)

tlf 400 96 985

Bønneansvarlig for sommestevnetPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif