Bønnekampanje for Sommertevnet 2014

Ta deg tid i løpet av uka til å be for sommeren spesielt. At det blir en tid hvor vi kan møte Gud på nye måter, dypere og at vi møte nye mennesker og sprer Guds rike videre til andre.

Oppdatert: (27.5.2014)Ta deg tid i løpet av uka til å be for sommeren spesielt. Sommeren er en tid hvor vi tenker vi skal ha feire fra alt, be om at vi må være ett folk som ikke tar ferie fra Gud. At det blir en tid hvor vi kan møte Gud på nye måter, dypere og at vi møte nye mennesker og sprer Guds rike videre til andre.

«Da sa han (Jesus) til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre (Gud) sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Matt.9.37-38

  • Be om at sommeren blir en god tid å gi det videre på, hele sommeren.
  • Be om at Sommerstevnet kan være ett høydepunkt. I møte med Gud og møte gamle og nye venner.
  • Be om at vi kan prate med hverandre om det Gud gjør i menighetene, oppmuntre hverandre. 
  • At vi blir menigheter som heier på hverandre for å nå inn i det Gud har for oss framover. 
  • Be om at sommerstevnet blir en positiv opprustning og gir oss en ny gnist til å stå på i det gode arbeidet vi gjør. 
  • Be om at vi søker Gud mer enn noen gang og kan ta imot alt det Han har for oss. 
  • Be om at vi alle må være arbeider for Guds rike og stå sammen. 

Takk for at vi kan stå sammen i bønn! Jeg ber for hver enkelt av dåre når jeg sender dere mailene, håper at Gud velsigner dere rikt tilbake. 

Med Vennlig hilsen 

Kristin Berge (Betania Kristiansand)

tlf 400 96 985

Bønneansvarlig for sommestevnePrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif