Bønnekampanje for Sommertevnet 2014

Ta deg tid i løpet av uka og be for sommerstevnet. Ukas tema er praktisk gjennomføring av stevnet.

Oppdatert: (20.5.2014)

«Hvis Herren ikke bygger huset,arbeider bygningsmennene forgjeves.» Salme 127.1

 Vi kan overføre dette verset til å den praktiske planleggingen av stevnet og la Gud gjøre som han ønsker på sommerstevnet, og la oss lytte til Hans råd. 

  • Be for møteledere, at de skal kjenne hva ånden vil i møtene, at de følger det Gud viser de og at møtene får en god flyt og god gjennomføring.
  • Be for hele gjennomføringen av stevenet, at alle ting kommer på plass og at alt som skal planlegges blir planlagt og at gjennomføringen blir som Gud har tenkt. 
  • Be for veilederne som skal være med å betjene folk, be om at de også kjenner hva de skal gjøre til rett tild og at Gud vil lede dem til å hjelpe mennekser som trenger det. 
  • Be om at mange ønsker mer av Gud og kan komme fram og møte Guds nærvær. 
  • Be også for stort frammøte av familier, voksne, unge og eldre. At alle generasjoner er godt representert.  

Takk for at du er med å ber! Må Gud velsigne dere rikt tilbake.

Med Vennlig hilsen 

Kristin Berge (Betania Kristiansand)

tlf 400 96 985

Bønneansvarlig for sommestevne
Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif