Bønnekampanje for Sommertevnet 2014

Vi oppfordrer til bønn i forkant av årets sommerstevne. 

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (22.4.2014)

Ta deg litt tid i løpet av uka og be for sommerstevnet. Bare fokusere på hvem Gud er og hva som er Hans planer og drømmer for årets sommerstevnet. 

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.» Jes 55:7,8

  • Gi Gud ære.  
  • Opphøye Jesus og gi han ære for det som vil skje på sommerstevnet.
  • At vi tenker hvordan Gud vil reagere (ikke tilfredstille mennesker), men gjøre det Gud ønsker. 
  • At vi alle er Guds tjenere som har øynene festet på Han. 
  • At det blir som Han ønsker og Hans vilje som skal skje. 
  • At vi er åpne for Hans tanker og Hans drømmer for sommerstevnet.
  • At sommerstevnet er i sin helhet for å gi Gud ære.  
  • Be for planleggingen, lovsangerne, talere, arrangører og alle som skal komme.
  • Be også for alle menighetene som er representert, for framgang og vekst. 

Jeg takker for dere og ber om at Gud velsignelser dere tilbake for at dere er med å ber. At dere får lyst og lengsel etter å be og være med i denne viktige delen av forberedelsene til sommerstevnet. 

Tusen takk!

Med Vennlig hilsen
Kristin Berge (Betania Kristiansand)
Bønneansvarlig for sommestevnePrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif