Et spennende stevne på Solstrand tar form

 Alt ligger til rette for et spennende stevne på Solstrand, skriver Ole Kristian Iglebæk.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (16.4.2014)Dette er første gang vi arrangerer Sommerstevne på Solstrand med alt på samme sted under arrangementet. For mange er dette etterlengtet. Vi har en plan om å bygge noe over tid som kan trekke familier og voksne til stevnet vårt. Vi ønsker å skape et større engasjement for sommerstevne og gjøre dette til et viktig samlingspunkt for De frie venner om sommeren.

Som komité arbeider vi for å gjøre stevnet til en god opplevelse. Solstrand står klare med camping, matservering og grill. Rammen rundt dette kan bare bli bra.

Bønneleder

Bønn en viktig del av forberedelsene. I år er Kristin Berge bønneleder. Kristin tilhører Betania, Kristiansand og er bønneleder der. Kristin er gift med Tarej. De har 3 barn. En periode var de på Hawaii i regi av Ungdom i Oppdrag.

I forkant av stevnet sender Kristin ut faste bønneemner i starten av hver uke. 30 menigheter har til nå svart at de vil være med i denne bønneringen. Dersom flere ønsker å være med på dette, gå inn på dfef.no og meld deg på.

Morgenbønn

I år vil vi ha et sterkt fokus på morgenbønnen. Torsdag, fredag og lørdag blir det bønn og lovsang før tematimene. Vi har faste musikere og lovsangere som vil være med i denne delen, sammen med bønneleder og bønneteam. Det er en fin måte å starte dagen på.

Stevnetalere

Tirsdag kveld inviterer vi igjen DFEFs forkynnere, ansatte og misjonærer m/ektefeller til samling i peisestua på Solstrand. Det blir enkel servering, prat rundt kaffekoppen og sosial hygge. Noter datoen.

Onsdag kveld taler Ole Kristian Iglebæk på åpningmøte.

Torsdag formiddag har Olav Dahl bibeltime om tema: «I Kristus». Vi ønsker at Olav skal undervise om det tema som har preget DFEFs forkynnelse siden starten. Denne arven ønsker vi å gi videre til nye generasjoner. Olav er en av forkynnerne i DFEF som best kan formidle dette.

En av hovedtalerne dette året blir Egil Svartdahl. Han forkynner torsdag kveld og holder seminar fredag formiddag. Tema for årets stevne er «Gi det videre», noe vi tror Egil kan formidle på en spennende og interessant måte. Egil er i gang med å skrive en bok om nettopp dette tema, «Gi det videre».

Føbe Elise Edvardsen er til daglig pastor i Familiekirken i Sarpsborg, hvor hovedansvaret hennes er barn og familier. I seminar skal Føbe undervise om tro på hjemmebane og presentere sitt opplegg rundt «Foreldreskolen». Hun er opptatt av at når vi som foreldre gjeninntar det åndelige ansvaret i familien, vil vi også fungere som «kirke» overfor nabolag og nærmiljø. Føbe blir også med og underviser de eldste barna, i temaet «Gi det videre».

Carina Ariansen er med i Betania, Spangereid, hvor hun er engasjert i barnearbeidet med musikk, dans, drama og forkynnelse. Til daglig jobber Carina som familiekonsulent i Lindesnes kommune. Tidligere har hun vært aktiv i barne- og familiearbeidetet i Ungdom i Oppdrag, Kings Kids og Pinsefestivalen. Humor og kreativitet kjennetegner hennes måte å formidle på. Carina skal undervise 6-9 årsgruppa.

Lørdag kveld i blir det konsert med Lynda Randle i Kråkevika, Spangereid. Vi håper på godt vær. Vi bruker å ha misjonsmøte lørdag kveld. Siden Lynda Randle kun kan besøke oss lørdag, har vi sammen med MHU blitt enige om å bruke denne kvelden til konsert. Menighetene Betel, Svennevik og Betania, Spangereid, gjør en stor innsats i forberedelsene og gjennomføringen av konserten. Inntekter og overskuddet går til misjonen. Halvparten til Make a Change, Betel og Betanias Romania-arbeid, halvparten til MHUs prosjekt i Swaziland. Alle som løser billett, gir til misjonen.

Vi anbefaler konserten på det sterkeste.

Avslutningsmøte

Arvid Alsaker og Kristine Solstad, begge fra Saron, Åkrehamn, blir aktive i det avsluttende familiemøte søndag formiddag. Her kan alle delta i teltet på Solstrand. Forkynnelsen vil handle om enhet, samfunn og fellesskap med hverandre og på tvers av generasjoner. Det hele blir avsluttet med brødsbrytelse. Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif