"revolusjonen" i Ukraina

På barrikadene med Jesu sinnelag i Kiev

"vi ønsker å vise Jesu sinnelag til de mange hundretusen demonstranter som står på barrikadene for en bedre hverdag i Ukraina" sier Anatoliy

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (24.1.2014)Anatoliy er kjent for mange "frie venner" i Norge. Han har gått på bibelskolen SBI og deltatt på stevner og konferanser i regi av DFEF. I samtale med misjons- og hjemmesekretær Bjørn S. Olsen på Skype i dag kunne Anatoliy fortelle at de evangeliske kristne i Ukraina er aktivt med i demonstrasjonene som skjer i den Ukrainske hovedstaden. De har rigget seg til med diverse telt og matstasjoner hvor de serverer mat og varm drikke til demonstrantene. De deler også Guds ord og kjærlighet til de mange som de kommer i kontakt med. Hver natt i mange uker har Anatoliy og hans kone delt på å delta i demonstrasjonene som foregår. Hans håp er at den Ukrainske nasjonen på sikt kan tilnærme seg Europa.. 

Anatoliy kunne fortelle at de største utfordringer i Ukrainsk virkelighet i dag er korrupsjon. Mens presidenten lever et overdådig liv opplever den jevne borger av Ukraina at de må betale for selv de lovpålagte tjenester. Dette gjelder blant annet i helsevesenet hvor en fødende mor opplever å måtte betale for alt fra laken til sprøyter, og til leger som forestår forløsningen. 

Anatoliy innehar en betydningsfull posisjon innen Ukrainsk kristenliv og kunne fortelle at han en time etter at denne samtalen fant sted, skulle i et møte sammen med 12 andre kristenledere med den Ukrainske presidenten  Viktor Janukovitsj. Emnet for samtalen var hvordan de evangeliske kristne kunne bidra i den pågående konflikten.

Som kristne i Norge har vi et ansvar overfor alle våre trosfeller i verden. Vi gjør derfor vel i å huske Anatoliy og hans medarbeidere i våre bønner. Kanskje kan vi også bidra med økonomisk støtte til de evangeliske kristne i Ukraina slik at de kan nå enda flere med barmhjertighetshandlinger og evangeliet i denne tiden.

Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif