DFEF og Pinsebevegelsen drøfter historikken.

Representanter fra Pinsebevegelsen i Norge og DFEF har hatt samtaler hvor vår felles historikk har vært tema. 

Oppdatert: (22.1.2014)


Bilde fra Torvgata hvor Nordquelle og Barratt hadde møter sammen i perioden 1907 -1912

"De Frie Evangeliske Forsamlinger og Pinsebevegelsen i Norge har gjennom samtale hatt gode dialoger rundt vårt felles opphav, og de teologiske og personlige konflikter som oppstod rundt opprinnelsen til disse to bevegelser. Som et resultat av samtalen vil det bli utarbeidet et dokument som beskriver innholdet og resultatet. Det nevnte dokument vil ligge til grunn for videre drøftelser i de respektive bevegelsers fora sommeren 2014 for å se på muligheten for en utvidet samtaler med tanke på en tilnærming til hverandre for å fremme Guds rikes vekst og menneskers frelse inn i fremtiden." 

Dette fremkommer av en pressemelding som er sendt ut i etterkant av siste samtale underskrevet av Sigmund Kristoffersen leder av pinsebevegelsen og Bjørn S. Olsen, misjons- og hjemmesekretær i DFEF. 

"I den kristne dags og ukepresse har det fremkommet diverse overskrifter som "pinsevenner og frie venner kan bli ett" og "Frie venner og pinsevenner kan bli bestevenner". Dette er overskrifter som helt og holdent står for journalistens regning. Samtalene har ikke hatt dette som fokus, selv om vi selvsagt ønsker å være bestevenner med Pinsebevegelsen, slik vi ønsker å være med alt Guds folk" uttaler misjons- og hjemmesekretær Bjørn S. Olsen som en kommentar til den utsendte pressemeldingen. Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif