Lengsel – en kraft til helse

Vi kan med frimodighet tenke på himmelen og lengte til vårt rette hjem. Den lengselen utløser en kraft til helse.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (15.1.2014)


Artikkelen har stått som leder i Det gode budskap.

Med tittelen Lengsel – en kraft til helse, har den norske kvinnen Venke Irene Ueland skrevet doktoravhandling i sykepleievitenskap ved Åbo Akademi i Sverige.

Avhandlingen handler om å få dypere innsikt i lengselens betydning for menneskets liv og helse. Den søker å bidra til forståelse av lengselens vesen og å få en fordypet forståelse for lengselens relevans for helse og lidelse. Hensikten med studien er å danne en universell teorimodell om lengsel, som kan tilføre innsikt i veien til helse for det lidende mennesket og kan bidra til å øke helsepersonells beredskap til å møte eksistensielle tanker i de hverdagslige pleierelasjoner. Teorimodellen kan bidra med forståelse for lengselens vesen og utfylle den eksisterende forskningen.

Avhandlingen bygger på tekster av Augustin, Kierkegaard og fortolkning av forskningsintervju med ni kvinner som har vært rammet av kreft.

Uelands studium viser at når lidelsen rammer, rammes mennesket i sin grunn. I møte med indre smerte og det ukjente, kan tomhet legge seg som et lokk over det livet mennesket virkelig trenger, men som synes så vanskelig å få tak i. I lengselen fører mennesket en indre samtale med seg selv. Denne kan skape åpninger i menneskets isolerte tilstand. Lengselen gis retning og tydeliggjøres gjennom den erkjennende indre dialog. Det kan føre til at det skjer en oppvåkning der det frigis kraft og varme fra menneskets indre kilde. Dette forsterker igjen prosessen mot sterkere lengsel og mer livskraft.

Studien innebærer en utvidet forståelse for menneskets helseprosesser. Lengselen forløser et grunnlag ved livet og åpner noe ved kjærlighetens kilde for mennesket. I lengselen åpnes det et vindu mot de livskrefter som finnes i mennesket selv, i kraft av å være menneske. Det ligger et potensiale til helse, liv og kraft i mennesket selv.

Det er interessant å merke at man ved teoretiske studier får bekreftet den indre kraft vi mener Gud har lagt i mennesket. Denne kraften kan mobilisere prosesser som virker helbredende. Tankens kraft som utløses ved blant annet bibellesing og bønn – kanskje det studiet kaller ’den indre samtalen med seg selv’, skaper åpning i isolasjon og det frigir varme og kraft fra menneskets indre kilde. Hva vi som kristne kaller denne indre kilden, nevner ikke studiet, det får vi føye til selv.

Paulus nevner at lengselen etter andre kristne gir ham handlekraft til å starte en reise (2 Kor 7). Lengselen er drivkraften som mobiliserer og tvinger fram en avgjørelse.

David skriver i flere av salmene at sjelen hans lengter etter Herren, etter Guds hus og etter nærhet med sin himmelske far. Denne lengselen påvirker ham til å rope av fryd mot sin Gud. Her er det også lengselen som er den utløsende faktoren.

Som kristne har vi et endelig mål for vårt liv. Vi tenker ikke at når livet på jorden er slutt, er det det endelige punktum. Vi har hørt om noe på den andre siden av døden, et bedre sted hvor sykdom, smerte og lidelse ikke finnes. Tanken på dette målet kan gi oss kraft i prøvelsens tunge stunder. Og ikke minst – det skaper en lengsel. Det forundrer oss ikke at i denne lengselen bor en utløsende kraft.

Derfor kan vi med frimodighet tenke på himmelen og lengte til vårt rette hjem. Den lengselen utløser en kraft til helse.

 

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif