Najonal menighetsplanter konferanse

Påmelding til "SENDT - for noe større" er åpnet

27.-29. mars 2014 er DFEF med som medarrangør av en stor nasjonal konferanse med fokus på menighetsplanting i Norge. Påmeldingen til denne konferansen er nå åpnet.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (20.1.2014)

Nasjonal konferanse for menighetsplanting arrangeres i Oslo Kongressenter, 27.-29.mars 2014. 

Konferansen har som mål å samle 1000 deltagere fra bredden av kirke-Norge. Hele 15 forskjellige organsisasjoner og kirkesamfunn står sammen om å arrangere den hittil største konferansen for menighetsplanting i Norge. 

På konferansen vil du møte folk som har praktisk erfaring med menighetsplanting fra ulike steder, ulike kirkesamfunn og ulike kulturer. 

Konferansen skal:
- Gi større momentum for ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk til å nå ut til nye mennesker og plante nye fellesskap. 
- Gi hjelp til å forstå de ulike kulturer vi møter i planting av nye fellesskap i Norge.
- Gi erfaringsoverføring fra de som lever i menighetsplanting til en ung generasjon som er representert på konferansen.

Program for konferansen

Torsdag 27.mars
16.00 – 18.00 Registrering18.30 Åpning ved Øivind Augland, intervjuer og samtaler
19.30 Pause
20.00 Middag med program, Øystein Gjerme, Egil Svartdahl m.fl.
21.30 Lovsang, forbønn

 

 

Fredag 28.mars
08.00 – 08.30 Lovsang og bønn
08.30 – 09.15 Felles morgensesjon med Andreas Nordli
09.15 – 09.30 Pause
09.30 – 10.30 Seminarer del 1, ti valgfrie
10.30 – 11.00 Pause
11.00 – 12.00 Seminarer del 2, ti valgfrie
12.00 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15.00 Seminar del 3, fire valgfrie

 

  1. Hvordan bygge en menighet på flere steder (multi-site). Hør erfaringene fra
  2. Allan Platt, sammen med norske eksempler.
  3. Misjonalt fokus: Hva må til for å endre kirkesamfunn og organisasjoner til økt fokus og aktivitet på menighetsplanting og misjon: Martin Robinson, Pelle Hörnmark (leder for pinsebevegelsen i Sverige), Jarle Raamundal (tidligere leder av Misjonsforbundet i Norge) m.fl Dette seminaret er for ledere i kirkesamfunn, organisasjon, kretser og regioner.
  4. Speed learning: Hør erfaringer fra 12 menighetsplantere.
  5. Speed learning: Hør er erfaringer fra 12 evangelister.

15.00 – 18.00 Kirkesamfunnstid + pause. (Eget program kommer).
17.30 – 19.00 Coaching: Mulighet til 45 minutters samtale med menighetsplantere og evangelister (egen registrering)
19.00 – 22.00 Kveldsmøte, Allan Platt m.fl.

 

Lørdag 29.mars
08.30 – 09.00 Bønn og lovsang

09.00 – 09.30 Felles morgensesjon
09.30 – 10.00 Pause
10.00 – 11.00  Seminar i plenum
11.00 – 11.30 Pause
11.30 – 13.00 Felles avslutningssesjon

Påmelding og mer info her.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif