SENDT – FOR NOE STØRRE 2014

NASJONAL KONFERANSE FOR MENIGHETSPLANTING

januar 2013 var 200 ledere og menighetsplantere samlet på DAWN Forum. DAWN styret opplever at tiden igjen er inne for å lage en større nasjonal konferanse med fokus på menighetsplanting og evangelisering.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (21.6.2013)

MÅLET MED KONFERANSEN ER:

  • Gi større momentum for de ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk til å nå ut til nye mennesker og plante nye fellesskap. 
  • Gi hjelp til å forstå de ulike kulturer vi møter i planting av nye fellesskap i Norge.
  • Gi erfaringsoverføring fra de som lever i menighetsplanting til en ung generasjon som er representert på konferansen.

Konferansen er en del av en større plan for mobilisering for planting av nye menigheter og fellesskap i Norge. Det legges opp til mange oppfølgings aktiviteter i etterkant av den nasjonale konferanse for menighetsplanting. Det kan skje både innad og på tvers av kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk, samt på regionalt nivå.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif