Bibelselskapet

Oppfordring til bønn og faste for fred i Syria

Lørdag 11. mai samles syriske kristne seg til bønn og faste, for å be om fred i landet. Denne beskjeden er blitt formidlet til oss gjennom George Andrea, leder i Det syriske bibelselskapet. 

Oppdatert: (08.5.2013)De syriske kirkene lever midt i borgerkrigens grusomhet. Lørdag 11. mai samles de til bønn og faste, for å be om fred i Syria. Denne beskjeden er blitt formidlet til oss gjennom George Andrea, leder i Det syriske bibelselskapet. Bibelselskapet i Norge ser det som sitt ansvar å gi utfordringen videre til norske menigheter og kirkesamfunn. Vi oppfordrer til å lage uformelle bønne-samlinger kommende lørdag og til å ta dette anliggendet med i forbønnen under helgens gudstjenester og samlinger. 

Midt i borgerkrigen i Syria lever de syriske kirkene. Mange er rammet.  Samtidig arbeider kirkene for å spre Guds ord, som gir håp, trøst og mot midt i en umulig situasjon.  Den ortodokse kirke har nettopp avsluttet sin påskefeiring, og mange søkte til kirkene på tross av vold og kamphandlinger. Lørdag 11. mai var alle kristne i Syria samlet til faste- og bønnedag for fred. I vår menighet vil vi i dag slutte oss til de syriske kirkenes bønn. Vi vil oppfordre menigheten til å be for Syria og våre søsterkirker der også i dagene som kommer. 

De syriske kirkene utfordrer oss. Utfordringen er denne gangen formidlet videre av Bernt Greger Olsen, som er leder for Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid. Han har nær kontakt med bibelselskapet i Syria, som betjener alle kirkene der med Guds ord. Følg med på situasjonen gjennom å lese hans blogg. Den ligger lett tilgjengelig på www.bibel.no .

Det syriske bibelselskapet hilser kirkene i hele Norge.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif