Vekst i DFEF

4 menigheter innlemmet i DFEF

Det er med glede vi som bevegelse oppleves attraktive som samarbeidspartner for nye menigheter.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (24.4.2013)På møte i De Frie Evangeliske Forsamlingers misjons- og hjemmeutvalg mandag 22. april ble fire menigheters søknad om å tilslutte seg fellesskapet til DFEF vedtatt med et positivt svar. Menighetenes søknad kom uavhengig av hverandre. Disse 4 menigheter er:

DFEF er tradisjonelt sett en vekkelsesbevegelse bestående av frittstående menigheter, VI har et kongregasjonalistisk syn på menigheten og faller innenfor kategorien uregistrert trossamfunn. De fleste av DFEF sine menigheter ble i sin tid startet under vekkelser som har gått over by og land de siste 125 årene. Det er derfor med glede vi erfarer at vi som bevegelse også i dag er attraktive som partner for nyplantede menigheter.

Etter innlemmelsen av de 4 nye menigheter består DFEF av 64 menigheter fordelt over store deler av landet fra Lindesnes i Syd til Hammerfest i nord. 

En nærmere presentasjon av de forskjellige menigheter vil komme på et senere tidspunkt. Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif