K.stud

Læring for troen og livet

Hele 4 222 kurs og grupper fikk tilskudd for 2012. Over 8 millioner kroner til sammen er fordelt på forskjellige kurs og grupper! 

Ved Hege Fossum
Oppdatert: (18.3.2013)Det er fantastisk å se all den gode læringen som foregår i våre medlemmers menigheter og kirker, lag og foreninger og institusjoner over hele landet!  Hele 4 222 kurs og grupper fikk tilskudd for 2012. Over 8 millioner kroner til sammen er fordelt på deres kurs og grupper! Vi hadde som mål å oppnå 5 % økning i 2012, og det klarte vi – takket være dere! Vi hadde en økning fra 111 714 kurstimer i 2011 til 117 414 timer i 2012. Dette utgjør en samlet økning på 5,1 % siden forrige år.

Vi vil takke dere for at dere sender oss søknader, og på den måten er med på å synliggjøre den læringen som foregår i kristne trossamfunn og organisasjoner i Norge. Deres innsats som gruppeledere, lærere og innledere, dirigenter og instruktører, kasserere o.a. har stor betydning for de 34 080 kursdeltakerne som har deltatt på minst 75 % av de kurstimene dere har rapportert. Læringen gir åndelig og personlig vekst for den enkelte, og kompetanse for hverdagslivet, for frivillig arbeid og arbeidsliv. Deres læringsfellesskap betyr mye for samhold og tilhørighet, og har stor betydning også i et folkehelseperspektiv.

Studieaktivitetene deres kan oppsummeres med ordene Læring for troen og livet. Aktivitetene fordeler seg på et bredt emneområde. Den største aktiviteten finner vi innenfor menighetsrelatert arbeide med bibelgrupper, konfirmasjonsundervisning og liknende. Også innenfor sang/musikk, friluftsliv og idrettsfag er det stor aktivitet. Tilbudene omfatter alt fra bibelkunnskap, ledelse, revy og dans til språkopplæring, slektsgransking, kor, babysang og trelafting. Blant de mest aktive brukerne av K-studs tilskuddsordning finner vi kirker og trossamfunn, misjon, bistand og ungdomsorganisasjoner.

Tilskuddssatsene for 2013 økes!

Dere er velkomne med å søke om tilskudd for 2013. Husk å registrere fremmøte, og få med adresse og fødselsår på deltakerne underveis. Vi anbefaler at dere bruker vår elektroniske søknadsportal MineKurs.

OBS! Hvis ikke studieplanen/opplegget dere bruker allerede er godkjent, må dere søke om godkjennelse på forhånd! Dere finner flere standard studieplaner som dere fritt kan laset ned, og oversikt over godkjent studiemateriell på nettsiden vår!  

Les om økte tilskuddssatser, og om tilskuddsreglene våre på www.k-stud.no

 

Ønsker dere å motta våre nyhetsbrev? Meld dere på via våre nettside www.k-stud.no

Dere er også velkomne  til å følge oss på facebook

Vennlig hilsen

K-Stud

Kristelig studieforbund
Hege Irene Fossum
Daglig leder
Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo
Tlf: 23 08 14 73 / 99 64 26 84

E-post direkte: hege.irene.fossum@k-stud.no 

E-post K-stud: post@k-stud.no 

Nettside www.k-stud.no  Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif