Tanker etter BUAK 2012

Dagens ungdom…

"Min glede etter denne konferansen er at det er fremtid og håp for DFEF med disse unge som overtar stafettpinnen." 

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (25.9.2012)

Etter å ha deltatt på deler av Barne- og ungdomslederkonferansen 2012 sitter jeg igjen med en stor takknemlighet i mitt hjerte.  Takknemligheten går ikke først og fremst til BUR (barne- og ungdomsrådet) som enda en gang klarte å levere en fantastisk konferanse. Den går heller ikke først og fremst til de flotte og dynamiske seminarholderne som formidlet dype og reflekterte tanker fra Guds skattkammer. Den går heller ikke først og fremst til Solstrand camping som gjorde sitt ytterste for at rammen rundt arrangementet skulle bli så bra som overhode mulig. Alle disse skal selvsagt ha en stor takk for det de bidro med for at BUAK 2012 skulle bli det den ble.

Men størst takknemlighet sitter jeg igjen med til de 80 – 90 ungdommene som deltok på BUAK som barne- og ungdomsledere fra de lokale menigheter. Disse fremstår som dedikerte ledere som stiller sine liv til disposisjon i tjeneste for Gud, slik at den neste generasjonen kan oppleve Hans kjærlighet, Hans nåde og Hans liv i sine liv. De fremstår som gode rollemodeller og forbilder som de ungen kan etterligne, slik også Paulus oppfordret den unge Timoteus til å etterligne han. De fremstår som «sultne» kristne som ønsker å gå enda lenger med Gud, og kjenne enda mer av Hans kraft og salvelse i sine liv.

Mitt inntrykk av dagens ungdom etter konferansen kan oppsummeres på følgende måte:

Dagens unge er:

  • brennende i sin iver
  • målbevisste i sin satsing
  • reflekterte i sin tro
  • sultne i sin søken
  • hengivne i sin kjærlighet
  • dedikerte i sin tjeneste
  • hengitt i sin lovsang
  • ydmyke i sin undring

Min bønn er at vi som ledere og medmennesker må gi disse rom i være menigheter og fellesfora slik at de kan leve ut den tjeneste Gud har gitt dem.

Det var en opplevelse å få delta i lovsangs og vitnemøte sammen med disse ungdommene lørdags kvelden og oppleve de sterke vitnesbyrd og livshistorier disse unge kunne fortelle og formidle. Det var en opplevelse å delta i lovsangen sammen med et team av unge mennesker fra Klippen Vea, som under sterk salvelse ledet forsamlingen i lovsang og tilbedelse. Det var sterkt å overvære at de unge etter mange timer på møtebenken i løpet av lørdagen ikke ville forlate møtet da møtelederen forsøkte å avslutte møtet.

Min glede etter denne konferansen er at det er fremtid og håp for DFEF med disse unge som overtar stafettpinnen. Mest av alt: Takk til Gud som istandsetter, utruster, tenner og sender unge mennesker enn i dag. Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif