Bistandsprojektet i Swaziland

Oppstarten går etter planen

DFEF startet opp nytt bistandsprosjekt i Swaziland i januar måned, med tema: Kjønnsbasert vold (GBV)

Ved Per Arild Weiby
Oppdatert: (03.9.2012)



Gender based violence (GBV) prosjektet:

Som kjent, startet vi opp GBV prosjektet i januar og det meste har hittil gått etter planen

Ettersom vi har begrensede midler fra NORAD, (ca nok 1,6mill.)  står disse aldri i forhold til det behov som råder innen dette problemområde. For hver dag som går, blir vi mer og mer klar over hvor tragisk og vanskelig livssituasjonen er for mange mennesker. Den første klient som ble bragt hit var en 5 år gammel jente som hadde blitt voldtatt i hjemmet (av familiemedlem). Senere har vi fått kontakt med og får stadig henvist flere og flere. Allerede i oppstarten av arbeidet, er vi nær «begrensingen» vår. Vi har også opprettet ett krisetelefonnummer som rammede av hjemmevold kan bruke, dog bare på dagtid(ikke helg).

Vi har delt opp arbeidet/personalet i 3 sektorer:  Forebyggende, omsorg og støtte og juridisk hjelp. Vi har fordelt personale i disse arbeidsområdene etter beste evne. I tillegg har vi en liten administrasjon, men disse deltar også i en av de forannevnte «avdelinger». Det er vel kun regnskapsfører som ikke deltar i «feltarbeidet».

Problemer vi møter:

De som jobber i det forebyggende teamet er stadig ute på «outreach» og deltar i såkalt «community dialogues». Disse foregår ved høvdingkrålene eller samlingsstedene deres (community halls), og er godt forberedt via deres strukturer. Ettersom det er høvding selv som står for innkallingen, er det alltid godt fremmøte. Noen ganger er det bare kvinnegrupper, noen ganger mannsgrupper og andre ganger er det «mixed groups».  Erfaringen vi har så langt er at kunnskapen om rettigheter (kvinner/barn) er minimal. De lever etter tradisjoner og kultur, og disse har en lang historie. For eksempel.: Det er ikke lov til å slå et barn (eller din kone for den saks skyld). Men iflg. kultur tradisjonen, så er det «lov», og det er vanlig praksis.  De blir tatt vel imot av de fleste og de samtaler ganske åpent om disse problemene

De som er i omsorg og støtte møter mennesker som har vært utsatt for ulike former for mishandling og vold. Det er barn /ungdom som har gjennomgått voldtekt, de fleste av tilfellene av nære slektninger, til og med av egen far. Og det som skjer at når unge gutter «ser» det fedrene gjør, gjør de likeså. Flere av de henvendelsene vi har fått gjelder barn/ungdom som er blitt frastjålet hjem og/eller eiendeler. Pga av at mange foreldre dør av Aids, er det mange hjem hvor det ikke finnes voksne. Disse barn/ungdom er meget sårbare, og utsettes for mishandling og å bli frastjålet deres eiendeler. Pga kjønnsrolle endring i samfunnet, oppstår det mange misforståelser og krangling, og det ender ofte med at kvinner og barn blir utsatt for stygg vold. Mange barn er utsatt for omsorgssvikt. En kvinne med livmorkreft som kom til oss ba om hjelp da mannen fortsatte å «kreve  sitt». Voldtekt innenfor ekteskapet er vanlig her. Ja, dette er bare begynnelsen.

«Jus» avdelingen har allerede henvist flere saker til politiet og juridisk hjelp. Hun som leder avdelingen har selv jusbakgrunn.  Xolile (for å uttale dette riktig må dere klikke med tungen) som vi har vært så heldig å få, har som sagt jus bakgrunn og mange års erfaring fra GBV lignende arbeid i SWAGGAA. Hun sitter også i den nasjonael komiteen som utarbeider retningslinjer for GBV virksomhet i Swaziland.

Ja, dette er bare i oppstartingsfasen av prosjektet. Vi har ennå ikke alle stillinger på plass enda, og flere gjennomgår opplæring/trening. Men egentlig blir man aldri ferdig med opplæringen i dette arbeidet. Så langt virker det som vi  har vært heldig med personalet. De virker oppriktig interessert i dette arbeidet, og vi tror og håper vi skal bli et «kraftsenter» for mange mennesker i vår region. 



Print artikkel Skriv ut artikkelen



 


 





 



Nettløsning og design er levert av Kréatif