Tidenes beste

Sommerstevne på Solstrand

Det var stor deltakelse i åpningsmøtet onsdag da sommerstevne for De frie evangeliske forsamlinger startet. I forkant var Landsmøtet med forhandlinger og valg gjennomført. Landsmøtet og Sommerstevnet har gått inn i historien som et av de beste, ifølge enkelte deltakere.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (09.7.2012)


Jan Honningdal med team sang i møtene gjennom hele stevnet.

I åpningsmøtet talte Berner Solås over sommerstevnets motto, At de alle må være ett. Han leste både fra Jes 45 og 46 samt Joh 17 og knyttet det til eksempler fra sitt liv som forkynner og misjonær i Argentina. Solås oppfordret til å stå samlet, både på tvers av konfesjonsgrenser og generasjoner.

I bibeltimene og i kveldsmøtene var det stevnemottoet om å være ett som stod i fokus.

Ulike saker ble behandlet i forhandlingsdelen tirsdag og onsdag, blant annet retningslinjer for forkynnere. Et utvalg vil også utrede i kortform hva som er de frie venners tro og lære.

Det var valg på flere av medlemmene i Misjons- og hjemmeutvalget, blant annet på MHUs leder. Til ny leder ble Haldor Aasebø valgt.

Solstrand Camping ved daglig leder Svein-Kåre Dahl stod for arrangementet. Det ble gjennomført på en utmerket måte. Noen av deltakerne betegnet stevnet som et av tidenes beste.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif