Afrika

Bistand

Bærekraftig arbeid fortjener en fortsettelse

Knut østby har i mange år fulgt DFEF sitt arbeid i Swaziland på nært hold. Han er selvstendig næringsdrivende som revisor. 

Oppdatert: (12.5.2012)Jeg kom begeistret hjem fra Swaziland våren 2011 etter å ha opplevd et jordnært og tillitvekkende Hiv/aids-prosjekt – og jeg tenkte: all den gode kunnskapen og positive resultater som er oppnådd de senere årene gjennom det Norad-finansierte Hiv/aids-prosjektet fortjener en fortsettelse. Jeg ble derfor ekstra glad da jeg fikk vite om planene for et prosjekt om familiebasert vold.

– Etter mitt besøk i fjor har jeg hatt ekstra interesse av å følge med på nyhetene på et par websider til aviser i Swaziland, og det er et par ting som slår meg: nyhetsoppslagene er av en helt annen karakter enn her i Norge: ikke mange internasjonale nyheter, veldig lite åpen kritikk av myndighetene, men samtidig åpenhet om landets økonomiske krise (som «selvfølgelig» skyldes internasjonale forhold og lite selvkritikk av egen økonomisk politikk) – og på den annen side: veldig, veldig mange voldsepisoder slås opp som «nasjonale nyheter» siden man neppe tør fokusere på de virkelige politiske utfordringene i landet. Så her kan man altså lese om – med fullt navn – om overgrep mellom lærere og elever, mellom eldre elever og yngre elever, om kirkelederes overgrep mot menighetsmedlemmer, om han som ble slått ned av en hel landsby fordi han hadde forgrepet seg mot en av deres egne.

Alltid er det den svakeste part som lider – og noen må tale deres sak! DFEFs prosjekt med fokus på familiebasert vold vil nettopp reise bevisstheten om det som vi alle vet her i Norge – alle har krav på respekt og beskyttelse – og eldre eller overordnede har ingen rett til å utnytte en underordnet svakere part. Dessverre er det slik at kvinner og barn ofte blir utnyttet – og dessverre viser avisreferatene at kulturen ikke alltid er bedre innenfor kirker og menigheter.

Swaziland trenger den «vekkelsen» som en slik bevisstgjøring innebærer – og dette prosjektet blir en god videreføring av NATTIC-arbeidet i Nhlangano. Alle som ønsker en ny tid for nasjonen Swaziland, bør hilse dette prosjektet velkommen og gi det sin støtte!

Knut Østbye

 

 Print artikkel Skriv ut artikkelen

Fakta om AfrikaAfrika er den største verdensdelen 
etter Asia, med et landareal på
30,3 mill km², hvilket utgjør 20 %
av landmassene på jorda. 
Afrika strekker seg ialt 8000 km
fra nord til sør med ekvator omtrent
på midten og med hav på alle
kanter bortsett fra ved Suez-kanalen 
i Egypt.

Klimaet er tropisk rundt ekvator
og subtropisk lengst i nord og sør.
Middeltemperaturen er derfor høy
over hele kontinentet, men 
nedbørsmengden og -mønsteret
varierer stort fra regnskog til
ørkenområder, fra kyst til innland, 
fra nord til sør.

I 2005 ble Afrikas samlede 
befolkningsantall anslått til over
900 millioner, det vil si 14 % av
verdens befolkning. 

Verdensdelen har flere stater
enn noe annet kontinent med sine
47 kontinentale stater og seks
øystater.Nettløsning og design er levert av Kréatif