Afrika

Søkes:

Bidragsytere til dekning av egenandel

For hver 100 krone NORAD bidrar med i økonomisk støtte må bistandsorganisasjonen bidra med 10 kroner. Dette utgjør for oss 160.000,- i året.

Oppdatert: (12.5.2012)Prosjektene våre i Swaziland blir i all hovedsak finansiert ved NORAD midler gjennom DIGNI (tidligere Bistandsnemnda). Egenandel på 10% av prosjektkostnadene må søkerorganisasjonene  imidlertid dekke selv. Disse midlene må være innsamlet i Norge. For HIV/AIDS prosjektet kunne vi bruke midler innsamlet gjennom TV aksjonen ”Aksjon HÅP” til egenandel. Disse pengene er nå brukt opp og vi må finne andre måter å finansiere egenandelen på.

Prosjektkostnadene pr. år er ca. 1.6 mill kroner, noe som medfører en egenandel på 160.000 kroner.

Andre misjonsorganisasjoner i Norge som søker tilsvarende støtte til sine prosjekter, samler inn midler til egenandel ute i sine menigheter eller foreninger, samt mottar bidrag fra privatpersoner. Kan vi regne med din støtte til finansieringen av dette viktige prosjektet?

Dersom vi løfter sammen vil vi enkelt kunne samle inn disse midlene.

Takk for at vi kan regne med dere!

 Bidrag til innbetales til konto: 8220 02 84069 og merkes NATICC.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen

Fakta om AfrikaAfrika er den største verdensdelen 
etter Asia, med et landareal på
30,3 mill km², hvilket utgjør 20 %
av landmassene på jorda. 
Afrika strekker seg ialt 8000 km
fra nord til sør med ekvator omtrent
på midten og med hav på alle
kanter bortsett fra ved Suez-kanalen 
i Egypt.

Klimaet er tropisk rundt ekvator
og subtropisk lengst i nord og sør.
Middeltemperaturen er derfor høy
over hele kontinentet, men 
nedbørsmengden og -mønsteret
varierer stort fra regnskog til
ørkenområder, fra kyst til innland, 
fra nord til sør.

I 2005 ble Afrikas samlede 
befolkningsantall anslått til over
900 millioner, det vil si 14 % av
verdens befolkning. 

Verdensdelen har flere stater
enn noe annet kontinent med sine
47 kontinentale stater og seks
øystater.Nettløsning og design er levert av Kréatif