NATICC

Bistand

NATICC, DFEF sitt arbeide i Swaziland

Bistand handler om å hjelp mennesker i utviklingsland til et bedre liv. 

Oppdatert: (13.5.2012)Swaziland er DFEF sitt eldste misjonsfelt. Helt siden Peder Evenstad reiste til Afrika i 1911 og begynte arbeidet i Swaziland  og til Borgny Viblemo avsluttet sin tjeneste for noen få år siden, har landet mer og mindre kontinuerlig hatt misjonærer fra DFEF som har tjent i landet.

Arbeidet har båret rike frukter, og DFEF har nå en selvstendig søsterbevegelse med mange kirker og forsamlinger rundt om i den sørlige delen av landet (Shiselveni provinsen). Flere av menighetene etablerer nye utposter og arbeidet vokser. De siste årene har flere nye kirker og forsamlingshus blitt bygget, og nå er det på trappene å etablere en ny menighet også nord i landet, i nærheten av hovedstaden Mbabane.

Swaziland er et av landene i det sørlige Afrika som er hardest rammet av HIV/AIDS. På det meste var 42 % av befolkningen smittet, noe som igjen har ført til høye dødstall. I mange familier er en generasjon borte, og barn må ofte vokse opp uten mor og far. HIV/AIDS-epidemien har uten tvil vært en stor tragedie for Swaziland, og i begynnelsen ble lite gjort for å få ned de høye tallene på de som ble smittet.

Utsendinger fra DFEF som var i landet på begynnelsen av 2000-tallet, så hvilken tragedie som var i ferd med å utvikle seg i landet og hvor viktig det var at noe ble gjort for å begrense spredningen av HIV-viruset.  DFEFs Misjons og Hjemmeutvalg bestemte seg for å sende søknad til Norsk Misjons Bistandsnemnd (Nå DIGNI) om Norad-midler til et bistandsprosjekt i Swaziland som i utgangspunktet skulle være et opplysningsprosjekt der folk fikk opplysning om alle farene ved spredning av HIV-viruset. Senere har også testing av de som ønsker det, kommet til.

Prosjektet ble startet opp i 2001 og fikk navnet NATICC  (Nhlangano AIDS Training and Counceling Centre). Tidligere misjonær i Swaziland, Per Arild Weiby sa seg villig til å lede prosjektet i oppstartingsfasen, og har senere vært koordinator for aktivitetene.

NATICC har uten tvil vært et vellykket tiltak. Prosjektet har fått stor anerkjennelse fra myndighetene og andre profesjonelle aktører.  Spesielt den yngre del av befolkningen har fått øynene opp for hvor store problemer HIV/AIDS-epidemien har før med seg, og det er i dag en helt annen holdning til saken enn det var for noen år tilbake. Smitteprosenten er nå på vei ned.

DIGNI (Tidligere Bistandsnemnda) gir støtte til bistandsprosjekter i inntil 10 år. Prosjektperioden er 5 år, men den kan forlenges med inntil 5 nye år. Derfor er NATICC nå avsluttet fra norsk side, men prosjektet fortsetter med støtte fra lokale aktører.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen

Bistand
Nettløsning og design er levert av Kréatif