I Norge

Hva har du i huset?

Innsatte en av sine egne som pastor

Leif Frode Svendsen er innsatt som pastor ved Klippen Vedavågen. 


Oppdatert: (26.10.2011)


Innsettelse av barnearbeider og ungdomspastor. Helge Nupen til venstre i bildet.

Menigheten, Klippen, på Vedavågen var fjerde september pyntet til fest. Dagen var kommet da Leif Frode Svendsen skulle innsettes som pastor. Han hadde begynt i stillingen allerede første august, men der er noe spesielt og viktig med en skikkelig innsettelse og en god fest. Rundt 170 personer var til stede, blant annet gjester fra våre kjære nabomenigheter. For anledningen var møtesalen innredet med langbord og pyntet til fest.

 Eldste Kjell Ludvig Klinkeberg ledet høytidsstunden, som startet med sang av ”Frikoret”. Eldste Jan Inge Nilsen fortalte litt om prosessen frem til at vi fikk en pastor:

 - I dag er vi et eldsteråd hvor fem av seks jobber en eller annen form for skiftarbeid, dette medfører at det er en utfordring å holde en god tråd i ledelsen av menigheten. Vi har derfor sett oss rundt og bedt om Guds ledelse om en som kunne gå inn i tjeneste. Gjentatte ganger fikk vi det ordet: ”Se hva dere har i huset”, det gjorde vi, og forespurte Leif Frode til å gå inn i tjeneste som pastor. Etter en prosess med Gud, seg selv og egen familie valgte han å svare ja på vårt kall, og det er vi takknemlige for i dag.

 Etterpå ble det litt sang med barna om ting som kan være godt å ta med også for en pastor. ”Guds kjærlighet er rundt om meg, den er over alt jeg vet!” og ”Det bobler inni meg!” For Jesus har satt meg fri. ”Før kveldens taler slapp til, sang Frikoret: ”Samme hvor stort et problem, det kan Gud løse. Samme hvor veldige fjell det kan Gud flytte!”

 Tale av Steinar Slotten

 Steinar Slotten begynte sin tale med: ”Gud satte noen til” (1. Kor.12,28 og Ef.4,11) og: ”Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den.”

 Han fortsatte med å snakke om hyrden, pastoren. Jesus sa om seg selv: ”Jeg er den gode hyrde!” Steinar brukte David som et annet eksempel på en god hyrde. Han tok frem tre ting som var viktige i Davids liv for at han kunne tjene.

Harpen, skapte og symboliserte glede. For en pastor er det viktig med glede. Gleden skaper en forventning, den skaper noe godt. Steinar oppfordret Leif Frode til å bevare gleden, glede i tjenesten. Det er bra med samspill i menigheten, samspill i familien. En menighet kan gjøre at en blir både deppa og glad, da er det viktig å skape glede. Når Saul var nedfor og sur, kom David og spilte på harpen sin, og det hjalp Saul. Glede og trivsel er viktig i livet og i tjenesten. Hvis der er mistrivsel så hjelper det ikke om man trives på mange andre områder, og har mann en ting man mistrives med, må det gjøres noe med. Dette er noe for menigheten, å sørge for at pastorfamilien trives og kan glede seg. Vis omsorg for familien, se dem og oppmuntre dem.

 Slyngen, var et annet viktig redskap for David. Den brukte han når han skulle sloss mot ulvene. Leif Frode: Sloss mot ulvene, strid for menigheten. Ikke legg ned slynga og bare vær snill gutt. Når David gikk til angrep på Goliat med slyngen, så var det fordi Goliat hånte Herrens Navn. Må Herren gi deg Leif Frode visdom og fornuft til å bruke slyngen.

2. Kor.9.8-10: ”Han som gir «såkorn til den som skal så, og brød til å spise», han skal også gi dere såkorn og la det bære rikt.” Han som kalte deg, Leif Frode, har lovet å gi deg ord, det er Hans ansvar, hvil i det.

Venner, var viktig for David. Han hadde blant annet Jonatan, som reddet livet til David. Bruk tid til vennskap. En menighet som ikke bygger relasjoner er en fattig menighet. Som familie så må dere ta tid til venner. Hvis familien trives så vil tjenesten fungere mye bedre enn om den mistrives.

Steinar avsluttet talen med oppfordring til menigheten om å lyde og akte på veilederne. 1. Tim.5,17-18 og Hebr. 13, 17.

Etter talen hadde vi en høytidelig innsettelses seremoni med skriftlesning fra Esek.3,17-19; 2. Tim.4,2-5; 2. Kor. 3.5-6 og 1. Pet.5, 1-4. Med hele familien Svendsen samlet ba Steinar og eldsterådet for tjeneste, menighet og familien.

Etter innsettelsen var det tid for å nyte mat og kaker i overflod. I det de hyggelige samtaler rundt bordene ble avsluttet, kom Stian Lauvås frem og hadde en dyktig parodi på Leif Frode. Her var han blant inne på ”då eg var dødssjuk hos min venn Geir Myhra under BUAK”. Stian kledde seg også ut som ”superhelten”, en figur som Leif Frode har brukt noen ganger på barnemøter. Og fremførte drama sammen med et par av ungdommene i menigheten.

Før Leif Frode fikk komme med en hilsen og svare på parodien, sang ungdomskoret ”Message” for oss. 

 Hilsen fra pastoren

Leif Frode takket for tilliten som var vist ham med å kalle ham til å bli pastor, og takket for festen. Typisk for Leif Frode så sa han at han tenkte på et ord: ”MAMMA!” Hva har jeg gjort nå?

 Han fortsatte med å si litt om sin prosess de siste par årene, om hvordan han for et år siden hadde kjent på at han skulle redusere noe på sin stilling i DGB. Han fikk forskjellige kall fra andre forsamlinger før Klippen kom på banen. Han gikk da i bønn og faste for seg selv på Mosterhamn. Gud svarte med en bekreftelse, senere kom det flere stadfestelser på kallet i bønnerommet og fra annet hold.

 Hva brenner Leif Frode for?

 - Jeg har ingen stor visjon, jeg har kun Jesus. Første gang jeg var pastor kom jeg med mange planer, visjoner og tanker og møtte veggen og døren. Men nå har Gud sagt til meg: ”Ta det med ro”.

Jeg vil vie meg til en bønnens og ordets tjeneste. Jeg vil styrke Klippens identitet som en misjonsmenighet, hvor vi i dag er engasjert i Argentina, Brasil og Ukraina.

For å få vekst i menigheten, trenger vi hjerter som er satt i brann for Jesus. Det er mennesker som er satt i brann for Jesus, med kjærlighet til Jesus, som kan forvandle Vea. Vekkelse og vekst starter med Guds menighet. Nå er det Jesus-kristendom som teller.

Jeg elsker alle aldre i menigheten, jeg trives blant barna, blant Royal Rangers blant de unge og på ”Vi over 60”.

 Det er Leif Frode som går inn i tjenesten som pastor, ikke Hanne.

- Hun er verdens beste kone, vakker – ja, jeg forstår ikke hvordan hun kunne velge meg. Hun bærer mesteparten av byrden på hjemmebane, slik at jeg er mer fri til å tjene. Dere som menighet må huske på å be for familien min.

Leif Frode avsluttet med 4.Mos.20,2-12. Noen vil nok stå imot og vil sikkert komme kritikk. Moses gikk til Gud med kritikken, klagingen og fikk svar fra Ham. Men Moses handlet i sinne, han slo hardt til klippen to ganger. Og fikk dermed ikke føre folket inn i det lovede land. Det er et alvor å være leder i Guds menighet. Jeg håper jeg får nåde til å føre dere inn i et rikt liv med Jesus. At jeg får nåde til å utøve en nådens tjeneste og en kjærlighetens tjeneste blant dere.

 Avslutning:

 Før festen ble avsluttet leste Kjell Ludvig Klinkenberg fra Ef.6 om Åndens kamp og rustning. Han bemerket at vi i dag hadde gjort noe fysisk her, men at kampen er i den usynlige verden og at vi må stå sammen om å bruke åndens våpen og kjempe i striden for Jesus og menigheten. Birger Wroldsen, pastor på ”Troens ord” bad deretter for Leif Frode og menigheten.

Som avslutning sang ungdomskoret ”Velsignelsen” Dette ble en høytidelig og fin avslutning på kvelden som markerte noe nytt for Klippen Vedavågen.

Vi ser nå fremover med forventning for hva Jesus vil gjøre på Vea. Forruten at Leif Frode er ansatt som menighetens pastor i 50 prosent stilling (han fortsetter med 75 prosent i DGB), har vi også ansatt Stian Lauvås til ungdomspastor i 75% stilling og Margrethe Nilsen i 30% stilling i barnearbeidet. Helge Nupen som igjennom en årrekke har tjent som ungdomsarbeider og menighetsarbeider, har valgt å avslutte sin tjeneste og ansettelsesforhold på Klippen, og vi er takknemlig til Helge og hans familie for hva de frem til nå har lagt ned av arbeid i menigheten. 

Fredagen før innsettelsen av Leif Frode hadde ungdommene ”Kefas”-samling, dette er et opplegg for 7. – 9. klasse, som Helge startet for mange år siden og som nå Stian går inn i. Første fredagen i september var 80 ungdommer samlet og 15 gav til kjenne at de ville bli frelst. Vi har stor grunn til å glede oss, og se fremover med spenning. Print artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif