Arkiv

Retningslinjer ved seksuelle krenkelser

Veiledning for ansatte, tillitsvalgte, ledere og frivillige medarbeidere innen DFEF og menigheter tilknyttet DFEF.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (24.10.2011)Retningslinjene bygger på et teologisk fundament og tar utgangspunkt i et kristent menneskesyn. Den juridiske delen er også tatt med, men ikke som en hovedbasis for forståelsen av seksuelle krenkelser.  

Retningslinjene har en egen holdningsdel, og en påfølgende handlingsdel med prosedyrer for hvordan en skal håndtere en situasjon som oppstår.

Formål

Formålet med dette dokumentet er å ha gjennomtenkte retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser som 

a) tar sikte på å forebygge slik at seksuelle krenkelser ikke skjer innen DFEF
b) gir prosedyrer og retningslinjer for behandlingen av seksuelle krenkelser som 
blir rapportert innen DFEF  

Retningslinjene har til hensikt 

a) å tydeliggjøre hvilke holdninger DFEF har til seksuelle krenkelser (Del I)
b) å beskrive hvilke handlinger DFEF vil gjennomføre når anklager om seksuelle krenkelser blir framsatt (Del II)

Del I Holdninger beskriver DFEFs syn på seksuelle krenkelser, på mennesket, det kristne fellesskapet og samfunnet. Disse holdningene er utgangspunkt for hvordan DFEF vil forebygge seksuelle krenkelser og handle når anklager om krenkelser kommer fram.  

Del II Handlinger gir prosedyrebeskrivelser for hvordan den enkelte medarbeider og ulike ansvarlige organer skal handle i forbindelse med anklager om seksuelle krenkelser.  

Formell sak

Anklager om seksuelle krenkelser blir en formell sak når ansatte, tillitsvalgte, ledere eller frivillige medarbeidere innen DFEF blir gjort kjent med slike anklager, framsatt mot ansatte, tillitsvalgte, ledere eller frivillige medarbeidere, muntlig eller skriftlig.  

Samarbeidsavtale  

Innen DFEF gjelder en gjensidig avtale om utveksling av informasjon, dersom en ansatt, leder eller frivillig medarbeider som har måttet slutte i en av DFEFs menigheter på grunn av seksuelle krenkelseshandlinger, søker stilling eller verv i en annen menighet.  Vedkommende blir gjort kjent med dette samarbeidet som en del av sakshåndteringen. 

Her kan du laste ned retningslinjene i sin helhet:
DFEF - Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.pdf

Print artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif