Etter brannen

Oven bygges opp igjen!

Representantskapet for Oven Leirsted var samlet fredag 28. november 2008 for å drøfte situasjonen etter at hovedbygningen brant ned søndag 9. november i samme år. 

Ved Terje Søgaard
Oppdatert: (28.1.2009)Politiets etterforskning på stedet viste at brannen ble påtent av en ukjent gjerningsperson.

INFORMASJON: Representantskapet sammensatte en arbeidsgruppe bestående av åtte personer som fikk i oppdrag å arbeide frem en helhetlig plan for gjenoppbygging og videreutvikling av leirstedet.

Arbeidsgruppen består av:
To fra Misjons og Hjemmeutvalget, Kjell Tangen og Bjørn Olsen.
To fra Representantskapet for Oven, Magnus Bjerkeng og Frank Søgaard.
To fra Oven-styret, Jan Tore Gulbrandsen og Frode Skår.
og to personer med bakgrunn i DFEF, næringsliv og leirdrift, Øyvind Slangsvoll og Terje Søgaard.

Terje Søgaard ble valgt som arbeidsgruppas leder.
.
Arbeidsgruppa har allerede hatt to arbeidsmøter, 5. desember 2008 i Moss og 8. Januar 2009 i Halden. Det arbeides ut fra et mandat i fire punkter gitt av Representantskapet for Oven.

1. Avklare forsikringsoppgjør
2. Utarbeide plan for gjenoppbygging og videreutvikling av leirstedet
3. Alt skal sees i sammenheng med tidligere eksisterende planer
4. Planen skal godkjennes av Representantskapet.

Mest sannsynlig vil det foreligge opplysninger om forsikringsbeløpets størrelse, arkitekttegninger på nybygg, og økonomiske kalkyler for bygget ca.15. februar. Alt vil bli presentert i senere utgaver av Det Gode Budskap.

Arbeidsgruppa har gitt klare signaler til Ovenstyret og menighetene at det på grunn av tidspress ikke er praktisk mulig å gjennomføre leirer på Oven i år. Ovenstyret må derfor sørge for å leie plass annet sted for sommerens leirer.

Det ble igangsatt en spontan gaveinnsamling av Ovens Senior Supportere, ( OSS), før jul og arbeidsgruppa ønsker å berømme privatpersoner og menigheter for rask reaksjon. I skrivende stund er over 100.000 kroner registrert inn på konto nr. 1202.24.25771

LES MER OM DENNE SAKEN I PAPIRUTGAVEN AV DET GODE BUDSKAP 15. FEBRUAR 2009.

Første gang publisert på detgodebudskap.no: 28.01.2009Print artikkel Skriv ut artikkelen


Nettløsning og design er levert av Kréatif