Fullsatt hall:

1200 hørte Egil Svartdal tale

Karmøyhallen samlet hele 1200 tilhørere til et stort festmøte på fredagen. Den profilerte sangeren Mikael Järlestrand sang også til rik velsignelse, og måtte ta et "ekstranummer" på slutten av møtet. 

Ved Leif Frode Svendsen
Oppdatert: (09.7.2011)


Her blir det satt fokus på det arbeidet DFEFs Barne- og ungdomsråd har gjort gjennom 20 år.
Egil Svartdal er hele Norges TV-pastor, og en skattet folketaler. Med sin enkle og tankevekkende forkynnelse grep han mange i hallen. I avslutningen var det mange som søkte forbønn og det rapporteres om at flere bestemte seg for å bli kristne i møtet. 

Roy Wareberg, forkynner og bedriftsleder, var møteleder og måtte henstille til folk om sette seg tettere for å få plass til alle som kom til møtet. Et eget husorkester og sangere med Mads Pedersen i spissen ledet i fellessang og flere lovsangskor. Innledningsvis fikk også bevegelsens Barne- og ungdomsråd (BUR) mulighet til å markere sitt 20 års jubileum. På kreativt vis fikk de ut masse informasjon om jobben de har gjort og fremdeles gjør... Gjennom Frifond ordningen har de blant annet delt ut over fire millioner kroner til barne- og ungdomsarbeidet i DFEF. 

Mikael Järlestrand har besøkt Karmøy mange ganger gjennom mange år og er en velkjent skikkelse i DFEF. Han sang til rik velsignelse, og hadde blant annet laget sin egen versjon, med svensk tekst av sangen: "You raise me up". Den gjorde inntrykk, og i avslutningen utfordret Egil Svartdal Mikael til å synge sangen enda en gang. 

Egil Svartdal er en fantastisk folketaler, men ikke bare det: Han forkynner et klart bibelsk budskap, og klarer å formidle dette på en måte som folk forstår. Denne kvelden hadde han også klare utfordringer til forsamlingen. Som kristne kan vi ikke bare sitte inne på bedehusene, men vi må ut i stormen, ut i det utrygge. Ut hvor menneskene som trenger Jesus er. 

Du kan lese mer om Sommerstevnet til DFEF i papirutgaven av Det Gode Budskap 15. august. 

Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif